Om företaget

Våra certyfikat

"I gruppen ingår specialiserade byggarbetare som är väl förtrogna med sitt arbete och som med stort engagemang åtar sig sina uppdrag."

Kompetens

Vi strävar att fortlöpande höja kompetensnivån i företaget – vi lyssnar, tar del av beprövade metoder och utvecklar dessa ytterligare. Vi tar löpande del av ny teknik, förbättrar våra arbetsmetoder och rutiner.


Vi ställer höga krav på de arbetsmaterial vi arbetar med och har ett genuint intresse för vårt arbete och våra uppdrag. Både vi och våra samarbetspartners innehar behörighetsutbildningar för att du som kund skall känna dig trygg att arbetet genomförs enligt svenska branschregler och rekommendationer.


Våra projekt bygger på kunskap, erfarenhet samt entusiasm och engagemang!

Ansvar

Att vi som general eller totalentreprenör tar ett ansvar för våra byggprojekt är en självklarhet. Vi följer arbetsmiljölagar, branschens förordningar och rekommendationer samt boverkets byggregler. Vårt ansvar omfattar inte bara dig som kund, utan även våra medarbetare och samarbetspartners, vår omgivning och den naturliga miljön.

Med kunden i fokus

Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Därför utgår vi från kunden och kundens behov i allt vi gör. Ditt liv och din vardag blir vårt uppdrag. Vi är en samarbetspartner som verkligen vill och kan. Är det en sådan partner som du eftersöker, kommer vi att fungera bra tillsammans.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!